Vydáno: 31. 03. 2013 Číslo: 3/2013
logo Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací logo e-KRASNNoviny

Vydává Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací, Veverkova 1343, Hradec Králové. IČ: 26619857 u Vychází nepravidelně. Toto číslo vyšlo 31. 3. 2013. Uzávěrka příštího čísla je 18. 4. 2013. u Kontakt: Zuzana Hloušková, tel. 604 737 415, e-mail: info@krasnno.czu  Časopis byl zaregistrován Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 120667. u Pokud si nepřejete časopis dostávat, napište nám a vaše adresa bude z rozesílky odstraněna. u Kódování: Středoevropské (Windows 1250)

 


 OBSAH

Vážení přátelé,

přinášíme vám další číslo, plné zajímavých zpráv, které jsme od řady z vás obdrželi. Stále se v nich ohlížíme za událostmi zimních měsíců, pestrých na řadu tradičních akcí (karnevalů, jarmarků) i sportovních klání. Přestože už tu máme velikonoční svátky, pohled z okna tomu vůbec neodpovídá. Na zbytky sněhu, který nestihl během těch kratičkých slunečních příslibů jara roztát, se snášejí nové vločky. Ne nadarmo naši předci říkávali: "Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem." A abyste se při pobytu za kamny nenudili, přinášíme i nějaká doporučení na zajímavé knížky.

Namátkou z tohoto čísla vybíráme:

  • pozvánku na benefiční koncert pro nemocné v Hospici Anežky České;
  • pozvánku na seminář, který vám prozradí, jak založit sociální podnik;
  • připomínku uzávěrky sběru nominací na Cenu Křesadlo pro Hradecko.

Prosím, zachovejte nám svou přízeň i nadále! Těšíme se na vaše další příspěvky! Pokud jste ty svoje v tomto čísle nenašli, vyčkejte do příště, nebo kontakujte redakci. Zároveň sledujte také naše webové stránky, na kterých brzy spustíme sekci Zpravodajství, kam chceme taktéž vaše zprávy či pozvánky umisťovat. Zde také vznikne prostor pro příspěvky, které by se do KRASNNOvin z nějakého důvodu nevešly.

S pozdravem
Zuzana Hloušková, KRASNNO


Zprávy z neziskového sektoru

Výtěžek charitativní sbírky Dne partnerů předán!

V úterý 5. února 2013 proběhlo na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové slavnostní předání šeku na 93.670 Kč jako výtěžek charitativní sbírky pořádané v rámci 3. Dne partnerů Okresního fotbalového svazu Hradec Králové, který se konal dne 12. 1. 2013 ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem. Konečná částka obsahuje "pokuty" minimálně 10 Kč za vstřelené góly na turnaji, dobrovolné vstupné přihlížejících a zejména dražbu sportovních kuriozit i příspěvky jak účastníků akce, tak i organizátorů. Vybraná částka poslouží k nákupu dvou velmi potřebných nehlučných čističek vzduchu a vybavení herny hraček pro děti v nově zrekonstruovaných pavilonech.
Symbolický šek převzali ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Jiří Hak, Doc. Jiřina Chládková, primář Antonín Lukeš, vrchní sestra Bc. Jitka Nováková a staniční sestra Veronika Vavřínová z rukou předsedy Okresního fotbalového svazu Hradec Králové Ing. Martina Zbořila a  místopředsedy OFS Hradec Ing. Vladana Haleše. Fakultní nemocnice tímto děkuje Okresnímu fotbalovému svazu Hradec Králové za uspořádání sbírky a všem účastníkům turnaje za množství vstřelených branek i všem ostatním dárcům za jejich příspěvky.  Celá akce se uskutečnila za významné podpory těchto partnerů: ČSOB, Gist, Mekr´s, Votrok - Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, HLDS - Hradecká lesní a dřevařská společnost, Ballsport, Hradecký Deník, Bowling bar Předměřice, Sconto, Restaurace U Kocoura, Masážní, relaxační a regenerační studio Aleny Staňkové, týdeník 5+2 dny, BELsport, CK Votrok, FAČR, BD Group Albron, Restaurant Duran a řady dalších, kterým patří velký dík.   

Lubomír Douděra, OFS Hradec Králové


Dobytí jižního pólu, každý sám a všichni spolu

Během jarních prázdnin Pardubického kraje jsme uskutečnili pod dohledem školených instruktorů na chatě Lenka v Deštném v Orlických horách výuku sjezdového lyžování a snowboardingu. Tradiční akce nazvané "Lyžařský výcvik anebo zimní hrátky" se zúčastnilo na 30 dětí a 13 rodičů. Pro malé děti a jejich rodiče jsme zajistili šesti denní výcvik s doprovodným programem. Formou dopoledních i odpoledních cvičení na svahu jsme s úplnými začátečníky natrénovali elementární lyžařské dovednosti a snowboardingové triky. Zkušeným lyžařům jsme pak vysvětlili základy carvingové jízdy, slalom nebo free-ride snowboarding. Zvýšenou pozornost jsme pak věnovali bezpečnosti, zejm. lyžařskému vybavení, ochranným sjezdovým prvkům a základním pravidlům jízdy na sjezdovce.
Na každý večer jsme pro účastníky připravili netradiční zábavný program, hry a soutěže. Tématická hra s názvem "Dobytí jižního pólu, každý sám a všichni spolu" byla situována do neprobádaného prostředí Antarktidy podle skutečného příběhu objevitelů R. Amundsena a R. F. Scotta. Děti i rodiče měli za úkol sestavit z množství úlomků, které získávali za svůj výkon na sjezdovce nebo jako odměnu za účast na večerních hrách, mapu neprobádané oblasti polární krajiny a podle této mapy se vypravit na jižní pól. Závěr programu zpříjemnil všem účastníkům slavnostní taneční diskoples v maskách.
Více o uvedené akci a o našich dalších aktivitách naleznete na webových stránkách sdružení na adrese: www.osjo.cz.

Pavel Patera, Občanské sdružení JO


Kin-Ballový turnaj rozhodla "náhlá smrt"

5. února se v nově zrekonstruované tělocvičně ZŠ Kukleny uskutečnilo Královéhradecké krajské kolo poháru ČR v Kin-ballu základních a středních škol. Kin-ball jako nový kolektivní sport vznikl v Kanadě na univerzitě v Quebeku. Bylo to období, kdy musela kanadská vláda řešit obdobné problémy, jaké dnes stojí před námi. V roce 1969 zde vznikla studie, která ukázala, v jak bídném zdravotním stavu je tehdejší kanadská populace, a to především díky nezdravému životnímu stylu, předevšm díky nedostatku pohybu. S podporou kanadské vlády se pracovní skupina profesora Demerse snažila splnit téměř nemožné a vymyslet novou kolektivní sportovní hru, v níž budou mít všichni hráči stejnou šanci na vítězství i přes rozdílné fyzické dispozice, dívky i chlapci, prostě takovou fair play hru, kdy fyzická stavba hráče nebude znamenat žádnou výhodu a ještě bude rozvíjet i myšlení hráčů. Kin-ball se rozšířil i do Evropy a dnes se hraje na cca 200 školách po celé ČR.
Pohár ČR základních a středních škol zahrnuje tři periody - každá trvá 7 minut - s jednominutovými přestávkami. Protože hrají najednou tři týmy, může dojít k tomu, že po konci zápasu nebo turnaje mají všechny tři týmy stejné skóre, častěji se ovšem stane, že mají stejné skóre dva týmy. V takovém případě se hraje další perioda (se dvěma nebo třemi týmy, pokud mají stejné skóre). Přesně taková situace nastala i během poháru. Ve všech kategoriích došlo k napínavým soubojům, ale nejvyrovnanější byla kategorie IV. kde na prvním místě došlo ke shodě bodů mezi týmy škol Mendíků a Milady Horákové, proto následoval doplňkový zápas, tzv. náhlá smrt. Již se nehraje na čas, ale na to, kdo první získá 5 bodů. To se povedlo týmu Mendíků a vyhrál tak turnaj. Protože však hrál v tomto turnaji jako host (nemohl se zúčastnit pražského kola), postupuje do celorepublikového finále také tým na celkově druhém místě ZŠ Milady Horákové z Hradce Králové.
Další rozvoj kin-ballu závisí také na tom, jak se podaří změnit pohled našich úřadů, v první řadě MŠMT, na sport a zvláště na sport pro všechny. Zatím pevně vládnou dogmata vzniklá v padesátých letech minulého století. Český svaz kin-ballu se sídlem v Hradci Králové byl založen teprve nedávno a hlavním impulzem bylo osobní setkání s tímto sportem ve Francii v říjnu 2010 na Mistrovství Evropy, kde mě zaujal na první pohled. Od března 2011 jsme začali jezdit po školách a představovat tento nový sport. Už při prvním seznámení - bez výjimky hra děti ohromně přitahuje. Kin-ball v sobě obsahuje stovky dalších her, které postupně uveřejňujeme v metodickém Newsletteru. Nicméně, iniciativa učitelů je zásadní a nezbytná. Pro nové chápání sportu se musí nadchnout především učitel, pokud to se nepodaří, nezmůžou nic ani nejatraktivnější pohybové aktivity. Díky bohaté metodice, která je dostupná zdarma na stránkách www.kin-ball.cz, je pak možné rozvíjet strategické uvažování a nové techniky k dosažení soutěžní úrovně, pokud se škola chce účastnit turnajů a soutěží. V loňském roce jsme spolu s olomouckou univerzitou a ČASPV uspořádali dva semináře o sportu pro Parlament ČR. Jako člen Výboru pro sport Královéhradeckého kraje spolupracuji na tvorbě nové strategie řízeni pohybových aktivit, která by měla obsahovat základy pohybové gramotnosti.

Martin Paur, Český svaz kin-ballu

 

Duha představila veřejnosti své nové prostory

Dnem otevřených dveří 11. února 2013  představilo Hospicové občanské sdružení Duha veřejnosti a všem svým příznivcům nově zrekonstruované prostory v areálu hořické nemocnice, kde díky finanční pomocí Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova zprostředkovanou Místní akční skupinou Podchlumí, z prostředků Nadace ČEZ s Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a s vlastním přispěním vznikla kancelář sociální poradny, přednášková místnost, prostor pro přijetí rodin nemocných a setkání s pozůstalým, místnost pro dobrovolnickou činnost a větší skladové prostory pro zdravotní a kompenzační pomůcky. Hlavním cílem sdružení je podpora a rozvoj péče hospicového typu s důrazem na domácí hospicovou péči. Poskytuje pomoc převážně onkologicky nemocným pacientům v terminálním stádiu onemocnění v domácím prostředí. Pořádá přednášky pro studenty, laickou i odbornou veřejnost, kurzy pro pečující a podporuje svépomocnou skupinu onkologicky nemocných Klub Duha.
Dne otevřených dveří se zúčastnilo kolem 80 návštěvníků. Počet zájemců nás upřímně překvapil. Za Královéhradecký kraj nás přijel podpořit PaedDr. Josef Lukášek, člen Rady KHK se sociální gescí. Pozvání přijali oslovení zástupci zdravotníků - lékaři, sestry, pracovníci lůžkových i mobilních hospiců. Čestného úkolu při stříhání duhové pásky se ujali také Ivan Doležal,  starosta města Hořic, a Mons. biskup Josef Kainek. Během odpoledne přicházeli též občané města Hořic, hospicoví dobrovolníci a členové Hospicového občanského sdružení Duha. V rámci programu jsme představili náš pracovní tým a ukázali jsme návštěvníkům pomůcky a zdravotní přístroje, kterými jsme schopni vybavit domácnost nemocného tak, aby péče doma byla možná. Beseda s paní doktorkou Svatošovou se dotkla úplných začátků hospicové péče u nás. Se svým pověstným smyslem pro humor vyprávěla svých o průkopnických začátcích i o tom, jak se trochu "nedobrovolně" ocitla u založení domácího hospice v Hořicích, ale nakonec toto dílo dodnes podoruje a na dálku provází profesionálně i duchovně. Doufáme, že jsme nabídli jak zdravotníkům, tak i laikům možnost dostatečně se seznámit se s poskytovanými službami, a přispěli k šíření myšlenky hospicové péče, aby ji mohlo využít co nejvíce potřebných.

Magdaléna Kolátorová, Hospicové občanské sdružení Duha

 

Karneval v Mateřském centu Ratolest

Ve středu 13. 2. 2013 se opět rozjel karnevalový rej dětí z Mateřského centra Ratolest v Týništi nad Orlicí. Tentokrát jsme se sešli v prostorách kulturního centra. Na úvod děti shlédly divadlo "O pejskovi a kočičce - jak se chystali na karneval" a za doprovodu hudby a v pejsko-kočičím duchu si hráli a soutěžili. Celou akci moderoval Klaun a na děti čekala tobola a slíbené bublinky. Účast byla obrovská, což nás velice těší a nabíjí další energií a motivací pro organizování dalších podobných akcí. Tradiční karnevalové odpoledne je jednou z mnoha akcí pro rodiče a děti, pořádanou MC Ratolest. Toto sdružení, působící v Týniště nad Orlicí více jak 10 let, je jediným zařízením v místě, nabízejícím volnočasové aktivity pro rodiče a děti ve věku od od 0 do 6 let a starší. MC Ratolest je tu pro vás a vaše děti díky kolektivu nadšených maminek, které chtějí pro své děti to nejlepší, a také díky sponzorům, kteří každoročně naši činnost podporují, za což jim patří náš velký dík. Do mateřského centra jsou všichni zváni v dopoledních i odpoledních hodinách s možností využití široké nabídky kroužků - hudebně dramatických, pohybových, výtvarných i jazykových. Své vyžití u nás najdou malí i velcí! Jako každý rok i v roce 2013 plánujeme spoustu akcí: zahradní slavnosti, besedy, divadlo, výtvarné dílny, dětský den, výlety, rodinné víkendy a jiné. S aktuální nabídkou i programem na další měsíc je možné se seznámit na stránkách MC www.ratolest.ic.cz.

Hana Prokopová, MC Ratolest

 

Den nemocných potřetí

Dne 16. února se v Domě s pečovatelskou službou v Palackého ulici v Úpici konal již třetí Den nemocných. Tento den se koná na památku Panny Marie Lurdské jako Světový den nemocných. Také P. ThDr. Andrzej Götz připravil pro naše seniory a nemocné program, který velice zaujal přítomné obyvatele DPS i ostatní seniory. Setkání zahájil P. Andrzej krátkým zhodnocení významu postu a utrpení v lidském životě, pak následovala modlitba a eucharistie s postní promluvou. Po mši svaté udělil P. Andrzej přítomným nemocným a seniorům svátost pomazání nemocných. Následně informovala přítomné sestra Marie Ondroušková o poslání Mobilní hospicové služby v regionu a významu domácí péče o těžce nemocné pacienty. Rovněž podala informaci o spoluúčasti rodiny a pacientů na této péči. Musíme poděkovat laskavým hospodyňkám za přípravu pohoštění, obětavým přátelům nemocných za dopravu na místo setkání a též Bc. Kuželkové za možnost využít pro akci společenskou místnost. A samozřejmě připomenout také obětavost pana Vladimíra Kábrta, který řadu farních akcí doprovází hudbou i zpěvem. Více jak 30 seniorů se dobře bavilo a jistě budou na setkání dlouho vzpomínat.

Zdeněk Peterka, Římskokatolická farnost Úpice


Šachy přilákaly jičínské děti

Šachový oddíl ŠK AD působí v Jičíně už pěknou řádku let a i když v jeho řadách dominují spíše starší fandové této černobílé hry, rozhodně nezapomíná ani na mládež. Důkazem tohoto faktu je upořádání Velké ceny Jičína v rámci Velké ceny mládeže Královéhradeckého kraje v šachu 2012/2013 koncem tohoto února. Turnaje se zúčastnilo velké množství dětí z celého kraje. Šachy mají velkou výhodu - dají se hrát v každém věku, udržují člověka v duševní kondici a umožňují příjemně trávit volný čas. "Šachy tak jako hudba a jako láska dokáží učinit člověka šťastným," pronesl kdysi učitel šachových generací Dr. Siegbert Tarrasch. Všichni, kteří propadli kouzlu šachu, mohou tento výrok potvrdit. Pro většinu lidí jsou šachisté podivíni, kteří nesmyslně přemísťují figurky po šachovnici. To je ale pouze povrchní pohled. Kdo šachu rozumí, tak ví, že šachy jsou soubojem dvou jedinců, kteří jsou ponořeni do své partie a nevnímají, co se děje okolo. Někdy se partie povede, někdy ne, ale správný šachista se vždy brzy oklepe a těší se na další klání.
Počátky šachového života v Jičíně sahají do daleké historie. Zmínky o šachovém dění lze nalézt už v předminulém století. Oficiální šachový klub byl založen v roce 1932 a jeho činnost trvá dodnes. V novodobé historii byla zásadním zlomem sezóna 2007/08, kdy se podařilo angažovat prvního velmistra v dějinách klubu - Leona Vološina. V sezóně 2007/08 jsme z Krajského přeboru postoupili do 2. ligy a v sezóně 2009/10 se stal realitou postup do 1. ligy. Náš šachový oddíl se podílí na pořádání řady šachových akcí. Začátkem ledna jsme uspořádali krajský přebor 4 členných družstev v bleskovém šachu. Bleskový šach je mezi šachisty velmi oblíben. Oba hráči mají na partii 5 minut a během této doby musí stihnout partii odehrát, jinak prohrají překročením času. A tak bleskový šach boří vžité představy o šachu jako o pomalé a nudné hře! Od letošní sezóny se můžeme pochlubit unikátní možností - v našem klubu si šachisté mohou zahrát 5 soutěží podle obtížnosti: Regionální přebor, Krajskou soutěž, Krajský přebor, 2. ligu a 1. ligu. Touto bilancí se může pochlubit široko daleko málokdo. Cílem všech těchto aktivit je umožnit každému zájemci z Jičína a okolí zahrát si na odpovídající úrovni. To se daří velmi dobře. Velké možnosti mají také děti a ženy. Děti v letošní sezóně vyhráli Krajský přebor žákovských družstev a ženy se pravidelně zúčastňují Česko-Slovenské Extraligy žen. Každý si prostě může vybrat podle libosti.

Jaroslav Novotný, Šachový oddíl ŠK AD Jičín

 

Největší úspěch měla maska kuchaře

Ve čtvrtek 28. února se konal v Mateřské škole Daneta již tradiční dětský karneval. K masopustnímu období neodmyslitelně patří maškarní zábavy, které jsou oblíbené zejména mezi dětmi. Děti měly za úkol si na tento den připravit s pomocí rodičů masky a převleky svých oblíbených hrdinů. Náročný úkol všichni splnili a tak hned od brzkého rána v zněl v mateřské škole dětský smích. Pro děti byly připravené různé zajímavé hry a soutěže, kterých se do jednoho s velikým nadšením účastnily.
Dostaveníčko zde měly různé postavičky z pohádek a bájných příběhů i ze současného života. Děti i paní učitelky společně skotačily, soutěžily, tančily na nejoblíbenější dětské hity a měly radost z příjemně prožitého dopoledne. Na programu byla také samozřejmě přehlídka masek s jejich představením. Největší úspěch měla maska kuchaře. Kuchař si totiž přinesl nejen krásnou masku, ale také občerstvení pro kamarády - lívance s marmeládou a čokoládou, které pro všechny děti připravila jeho maminka.
Mateřská škola Daneta je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem s kombinovanými vadami. V případě volné kapacity lze vzdělávat také děti s dalším zdravotním postižením (s vadami řeči, s tělesným nebo smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, s lehkou mozkovou dysfunkcí, hyperkinetickým syndromem, s poruchou pozornosti a soustředěnosti, se sníženou adaptabilitou a s psychickými problémy apod.) Pro děti připravujeme na každý měsíc několik akcí, děti je mají rádi a vždy je přijímají s radostným očekáváním. Společně už se těšíme na další akci v naší školce, jakými budou např. Vzdělávací program Zdravá pětka, Vynášení Morany, Velikonoční pomlázka, Tvořivé dopoledne pro seniory, Dopolední hraní na zahradě pro maminky s dětmi, Den dětí a samozřejmě spousta výletů.

Pavla Hrubá, Mateřská škola Daneta

 


 zpět nahoru

Pozvánky na akce

 Pozvánka na benefiční koncert "Cesty naděje"
pro nemocné v Hospici Anežky České

Vážení přátelé, dovolte, abychom vás pozvali na recitál kytarového virtuóze prof. Štěpána Raka a herce a recitátora Alfréda Strejčka, ve čtvrtek 4. dubna v 19 hodin do kostela sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci. Výtěžek koncertu podpoří péči o těžce nemocné v Hospici Anežky České a Mobilním hospici Anežky České. "Cesty naděje" se nebudou dotýkat nemoci, ale pokusí se posílit vědomí, že nikdy není nic ztraceného. Vždy ještě zbývá naděje a její sestry - víra a láska - a to, ať už nás potká jakékoliv trápení nebo zákeřná nemoc. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v informačním centru CASUR, s.r.o. Červený Kostelec. Těšíme se na vás!

Eva Wagenknechtová, Hospic Anežky České

 

Seznamte se se světem neslyšících

SNN v ČR - Hradecký spolek neslyšících pořádá 17. dubna 2013 od 10:00 do 16:00 den otevřených dveří. Na programu je prezentace kompenzačních pomůcek firmy WIDEX  a od 14:30 představení knížky Tiché rozhovory. Tato publikace seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, jaké mají životní zkušenosti, jaká byla jejich životní dráha a např. i s tím, s jakými potížemi se v životě potkali a jak je překonali. Jedná se o 20 osobností, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká práce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící, prosazování práv a zájmů neslyšících, a další). Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace. Knihu vydala Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (FRPSP) a lze si ji objednat na http://www.frpsp.cz/cs-CZ/nase-sluzby/informacni-sluzby/prodej-knih.html.
Celý den bude také možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky a využít konzultace s pracovnicemi Centra sociálních služeb pro sluchově postižené osoby. Půjčovna kompenzačních pomůcek vznikla v rámci projektu SNN v ČR "Vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením", který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Půjčovna nabízí dočasné a bezplatné zapůjčení pomůcek pro individuální poslech a porozumění řeči pro osoby nedoslýchavé, např. FM systémy, indukční smyčky, ale i signalizační pomůcky jako je vibrační budík vhodný pro neslyšící. HSN rozvíjí také spolkovou činnost, která zahrnuje pravidelná klubová setkání, besedy Klubu důchodců, výlety, oslavy Dne matek, Mezinárodního dne dětí a Mezinárodního dne neslyšících, velikonoční a vánoční posezení, Mikulášská besídka, karnevaly a další. Pořádá také psycho-rehabilitační pobyt s kurzem odezírání, který se letos uskuteční od 13. do 20. července (přihlášky do konce dubna). Tak neváhejte a přijďte mezi nás! Bližší informace o pořádaných akcích sledujte na našich stránkách http://www.hsnhk.estranky.cz.

Markéta Novotná, SNN v ČR - Hradecký spolek neslyšících


 zpět nahoru

Knižní recenze

Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

Není to tak dlouho, co se mi do ruky dostala kniha s názvem "Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace" a je nutno říci, že tuto knihu by si měli určitě přečíst všichni, kterým není lhostejný osud jejich neziskové organizace a kteří nechtějí, aby jim unikly nejnovější informace, týkající se budování vztahů neziskové organizace s veřejností.
Zárukou kvality už jsou jen autoři knihy Marek Šedivý a Olga Medlíková. Ing. Marek Šedivý je prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací a současně vede servisní centrum Neziskovky.cz. V neziskovém sektoru se pohybuje již od roku 1998 a v posledních letech prosazuje zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy. PaedDr. Olga Medlíková pracuje od roku 1996 jako soukromá lektorka, konzultantka a moderátorka. Zaměřuje se na trénink mluvčích, komunikaci, argumentaci, rétoriku a společenský protokol. Jejich nové společné dílo je určeno všem pracovníkům začínajících i již fungujících neziskových organizací. Cenné informace zde mohou nalézt také studenti a pedagogové vysokých škol nebo i úředníci spolupracují s neziskovým sektorem.
Dle autorů se oblasti PR, fundraisingu a lobbingu překrývají. Zástupci neziskových organizací by se vždy měli zaměřit na poslání organizace a budovat její prestiž. S tímto pojmem v knize autoři často pracují, prestiž neziskové organizace podle nich stojí na třech pílířích: 1) odbornost a kvalifikovaný výkon, 2) efektivita procesů a řízení organizace a 3) dobré jméno, známost značky a její pozitivní mediální obraz. Prvním dvěm pilířům se autoři věnují už ve své knize Úspěšná nezisková organizace, a proto doporučuji si nejprve přečíst tu. Co bych ráda vyzdvihla, je kapitola týkající se sociálních sítí a také vztahů s médii. Přiznejme si, že neziskové organizace stále se sociálními sítěmi neumí příliš pracovat a mají i nedostatek informací jak na to. Zde se dozví, co vše na sociálních sítích lze publikovat a v čem by to neziskovým organizacím mohlo pomoci. Jako velmi užitečnou vnímám také část knihy věnující se fundraisingu, protože přehledně popisuje, od koho neziskové organizace mohou získat finance, a obsahuje i návody autorů, jak by fundraisor měl s jednotlivými subjekty co nejlépe komunikovat. Pokud jde o kapitoly věnující se lobbingu, je nezbytné zdůraznit, že tato kniha se jako první na našem trhu vůbec zaměřuje na lobbing a obhajobu zájmů neziskových organizací. Najdete zde teoretická východiska lobbingu i doporučení, a jak ho eticky využít ve prospěch neziskové organizace.
Za velký klad této knihy považuji to, jak autoři k veškeré teorii uvádí konkrétní příklady z praxe a díky tomu je snadněji pochopitelná. Nechybí ani zkušenosti autorů k dané problematice, díky kterým si kniha jistě zaslouží status praktické příručky. Doporučuji nevynechat kapitolu s názvem Zkušenosti zajímavých osobností, ve které lidé z branže odpovídají na otázky týkající se své práce a čtenáři se tak mohou poučit a nabrat inspiraci od úspěšných kolegů. Tuto podle mě velice přínosnou publikaci uzavírá slovníček novodobých pojmů, se kterými se rozhodně nezapomeňte seznámit.

Eva Novotná, KRASNNO

Šedivý, M., Medlíková, O. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 138 s. ISBN 978-80-247-4040-9.


 zpět nahoru

Představujeme projekt Mince denně

I jedna mince denně může zlepšit či přímo zachránit lidský život

Program Mince denně nabízí způsob, jak jednoduše a pravidelně podporovat projekty humanitární organizace ADRA. Výši příspěvku si volí každý sám dle svých možností. Dle aktuálního průzkumu humanitární organizace ADRA realizovaném společností STEM/MARK v roce 2012 přispívá na charitu 53% Čechů. Trvalý platební příkaz na pravidelnou podporu charitativních projektů, která je pro neziskový sektor nejcennější, mají nastaveni jen dva lidé ze sta. Alespoň jednou měsíčně přispívá pouze 6% obyvatel v ČR. Špatná ekonomická situace ovlivnila pouze třetinu lidí, kteří dávají méně, nebo přestali dávat úplně. Polovina respondentů si ale nemyslí, že krize jejich rozhodnutí darovat finanční prostředky ovlivnila. Cílem průzkumu také bylo zjistit, jak důležitá je pro dárce zpětná vazba k tomu, jakým způsobem byl jejich finanční příspěvek využit. Výsledky ukázaly, že třetinu lidí vůbec nezajímá, jak jsou jejich příspěvky využity. Pouze třetina z těch, kteří na charitu přispívají, dále zjišťují, jak bylo s darem naloženo. Jako nejčastější způsoby kontroly využití daru dárci uvádí sledování informací v masmédiích či na webových stránkách organizace. Více než polovině lidí (54%), kteří někdy přispívají, vadí, když nezisková organizace využije jejich dar na svůj provoz.
K podpoře pravidelného dárcovství chce přispět i mediální kampaň organizace ADRA "Mince denně". Její ambicí je podpořit dárcovský program organizace ADRA Mince denně a motivovat veřejnost k pravidelnému dárcovství, díky kterému mohou neziskové organizace efektivněji plánovat svou činnost. Pravidelné dárcovství je podle ředitele humanitární organizace ADRA Jana Bárty pro budoucnost neziskových organizací klíčové. "Těm, kteří to potřebují, pomáháme doma i ve světě dlouhodobě, nejen při velkých katastrofách. Širší základna pravidelných dárců znamená pro Adru i jiné neziskové organizace možnost zůstat flexibilní, lépe plánovat a zároveň se věnovat dlouhodobým projektům," vysvětluje Jan Bárta.
Předpokladem je, že prostředky získané prostředky budou rozděleny 1/3 na podporu domácích projektů, 1/3 na realizaci zahraničních humanitárních projetků a 1/3 na chod organizace ADRA, která v České republice provozuje dvanáct dobrovolnických center a zabezpečuje tzv. KIP týmy (Komunitní Intervenční Psychosociální týmy), poskytující na komunitní úrovni psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí, jako jsou například nehody či povodně. Část peněz doputuje také na podporu Psychoterapeutického centra v Hradci Králové, které nabízí komplexní péči přímým i nepřímým obětem násilí v oblasti trestně právní, sociální a v oblasti duševního zdraví. Mezi další aktivity, kterým se ADRA věnuje v České republice, patří výtvarná soutěž pro děti a Projekt rozvojového vzdělávání PRVák, jehož cílem je informovat děti a mladé lidi v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce.
Chcete se zapojit do programu Mince denně? Stačí vyplnit přihlášku na http://www.adra.cz/mince se stanete členy programu. E-mailem dostanete potvrzení o registraci a také veškeré informace k provedení platby. Následně obdržíte seznam českých projektů, ze kterých si vyberete ten, který chcete 1/3 svého příspěvku podpořit. Váš dar je daňovou odčitatelnou položkou, proto je potvrzení pro FÚ samozřejmostí. Své případné dotazy pište na e-mail mincedenne@adra.cz


 zpět nahoru

Nabídka vzdělávání

Zveme vás na seminář "Jak založit sociální podnik"       

Díky podpoře České spořitelny a.s. Vás zveme na další seminář z cyklu Akademie České spořitelny. Tentokráte Vám zkušení sociální podnikatelé pomohou s nástrahami analýzy trhu a představí vlastní podnikatelské začátky. V druhé části semináře se dozvíte, jaké legislativní nástrahy na vás při zakládání sociálního podniku čekají.

Seminář se koná ve středu 3. dubna, od 9.30 do 16 h, v sídle České spořitelny a.s. v Rytířské 29, Praha 1.

V případě zájmu se přihlašujte na webu Nadace VIA: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/vsechny-programy-nadace/akademie-ceske-sporitelny-2013

Kapacita semináře je 20 osob, z každé organizace max. 2 zástupci. Občerstvení je zajištěno teplými a studenými nápoji, obědová přestávka je cca od 12.10 do 13.10.

Pro další informace navštivte web Nadace VIA nebo nás neváhejte kontaktovat.

Renáta Vondráková, Nadace VIA
Jelení 195/9, Praha
renata.vondrakova@nadacevia.cz,
tel. 233 113 370, mobil 732 389 770


 zpět nahoru

Křesadlo pro Hradecko

Uzávěrka nominací na Křesadlo se blíží!

Dovolujeme si vás upozornit, že se již rychlým tempem blíží měsíc duben a krátí se možnost nominovat dobrovolníka, který si zaslouží být obdarován Cenou Křesadlo. Nominováni mohou být všichni ti, kdo bezplatně rámci neziskových organizací pomáhají těm, kteří se neobejdou bez pomoci druhých, nebo ti, kdo ochotně pomáhají při vylepšování zázemí své obce či města. Uzávěrka nominací pro Hradecko je 15. dubna 2013!!!
Nominace mohou podávat jak zástupci neziskových organizací sídlící v hradeckém regionu, tak i obyčejní lidé, kteří ve svém okolí mají člověka, který si zaslouží být oceněn a vykonává svou dobrovolnickou činnost na tomto území. Pomozte nám najít dobré příklady a šířit tak myšlenku dobrovolnictví mezi širokou veřejnost!
Veškeré informace k letošnímu ročníku vč. nominačního formuláře najdete na našich webových stránkách www.krasnno.cz. Pokud si nejste jistí nebo Vás zajímá více informací, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vaše dotazy zodpovíme.

Eva Novotná, KRASNNO
kresadlo@krasnno.cz, 777 580 695


 zpět nahoru
© 2003 - 2014 Královéhradecká asociace NNO, všechna práva vyhrazena, www.krasnno.cz
© 2003 - 2014 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]